Kỹ thuật thở dưới nước cơ bản

Nếu bạn bắt đầu học bơi, hay chú ý đến kỹ thuật thở dưới nước. Đây là kỹ thuật căn bản và quan trọng nhất để một người có thể bơi được hay không.    Một khi tập thở dưới nước đúng hiệu quả ngay từ đầu sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian học […]