Nếu bạn bắt đầu học bơi, hay chú ý đến kỹ thuật thở dưới nước. Đây là kỹ thuật căn bản và quan trọng nhất để một người có thể bơi được hay không.  

 Một khi tập thở dưới nước đúng hiệu quả ngay từ đầu sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian học và biết bơi một cách nhanh nhất.

 Môi trường sống của chúng ta là ở trên cạn, khi thở chúng ta hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi. Tuy nhiên khi ở dưới nước, cách thở của chúng ta hoàn toàn khác. Có 2 cách để thở, bạn có thể nhịn thở hoàn toàn sau đó ngoi đầu lên mặt nước để thở ra. Hoặc bạn đồng thời hít vào hoặc thở ra từ từ bằng mũi, cũng có thể thở ra bằng miệng nhưng tốt nhất nên thở ra bằng mũi khi ở dưới nước, sau đó ngoi lên và lại hít hơi thở vào.

 Với những người mới học bơi, thường hay bị thở sai cách, hít vào bằng mũi dẫn đến bị sặc nước và gây hoảng loạn. Vì thế, cách hít vào bằng miệng sẽ giúp bạn tránh việc bị sặc nước.

 Khi mới tập bơi, tâm lý thường sợ bị sặc nước nên hay nín thở hoàn toàn khi đầu chùm xuống dưới nước. Thực tế, đây là một kỹ thuật thở nhưng thường chỉ dành cho những người bơi tốc độ. Còn người mới tập bơi nếu nín thở hoàn toàn dưới nước sẽ mất thời gian ngoi lên để thở ra và hít vào lại. Cho nên bạn cần lưu ý một số điều sau trong kỹ thuật thở khi tập bơi:

– Chỉ hít vào bằng và thở ra bằng mũi. Bạn có thể thực hành ở nhà bằng cách úp mặt vào chậu nước rồi thở ra từ từ bằng mũi tạo thành các bóng khi nhỏ. Khi thở hết hơi thì ngoi đầu lên hít sâu bằng miệng rồi lại úp mặt xuống nước và thở ra bằng mũi thật từ từ

 – Bạn nên mua kính bơi để mở mắt nhìn được dưới nước, giúp bạn đỡ bị hoảng sợ hơn